Användarvillkor

Tack för att du använder Nya Brännlands Wärdshus ABs webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Nya Brännlands Wärdshus AB (hädanefter kallad Brännlands Wärdshus).

Genom att gå in på Brännlands Wärdshus webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Brännlands Wärdshus förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Brännlands Wärdshus förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Brännlands Wärdshus tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Brännlands Wärdshus anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Brännlands Wärdshus har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Brännlands Wärdshus.

De varumärken eller andra kännetecken som Brännlands Wärdshus äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Brännlands Wärdshus. Brännlands Wärdshus varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Brännlands Wärdshus ansvarar inte i något fall för länkar från Brännlands Wärdshus webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Brännlands Wärdshus webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Brännlands Wärdshus för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Brännlands Wärdshus webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Brännlands Wärdshus webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Brännlands Wärdshus alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Brännlands Wärdshus inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation.

Brännlands Wärdshus ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Brännlands Wärdshus Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss:

Nya Brännlands Wärdshus AB
Brännland 35
905 92 UMEÅ

Tel: 090- 301 30