Historia

Soldattorpen och värdshuset i Brännland ägs idag av Hembygdsföreningen Umbygda. År 1949 startades föreningen och soldattorpen köptes in. Föreningens målsättning var att åstadkomma djupare kunskap om hembygden, verka för att kulturminnen och naturvärden bevaras och att samla människor till trivsamma sammankomster med hembygdsbetonade inslag.

Torpstugorna och ladugården är ett minne från det rekryteringssystem till försvaret som kallades indelningsverket. De hus vi ser nu har tillkommit strax efter 1850. Hembygdsföreningen ansåg att de små soldattorpen behövde en ”rotebondgård”. Tillfälle gavs då Vattenfall löste in en gårdsgrupp i Norrfors. Vattenfall skänkte och bekostade nedmontering och flyttning av den så kallade Rävagården.

Storstugan kom till 1971. En fyrkantsloge och en kornbod stod i vägen när E4-infarten söderifrån skulle göras om. Umeå stad gav dessa till Umbygda. Uppdraget att komponera ihop ett fungerande värdshus av Rävagården och de nya byggnaderna gavs till arkitekten Bengt Lidström. Bagarstugan kom till 1988, den byggdes då på ladugårdslängans västra gavel. Ängersjölogen kom till Brännland 1989, den stod tidigare i Ängersjö, Nordmaling.

För den som vill läsa mer om värdshusets historia finns Umbygdas hembygdsbok att köpa på värdshuset.